Aert Bakker MSc. Manueel therapeut.
J.J. van Deinselaan 18 - 7541 BR Enschede