Tarieven 2023

N.B.  Aert Bakker heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract.
Manuele therapie (reguliere zitting) code: 1200 €   50,-
Fysiotherapie (reguliere zitting) code: 1000 €   60,-
incl. Toeslag aan huis behandeling code: 1001 €   75,-
Intake en onderzoek na screening code: 1864 €   60,-
Eenmalig volledig onderzoek code: 1400 €   80,-
Telefonisch consult / telefonische zitting code: 1920 €     40,-
Voor een ‘Niet nagekomen afspraak’ wordt het geldende behandeltarief in rekening gebracht. Dit geldt voor afspraken die niet, of minder dan 24 uur van tevoren, zijn afgemeld.
Eenvoudige, korte rapporten code: 1900 €   80,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten code: 1901 € 120,-
Adm. kosten bij herinnering/aanmaning, etc. €  20,-

Aert Bakker MSc

Manueeltherapeut, Fysiotherapeut, gastdocent Academie Fysiotherapie, Saxion Enschede, Triathlontrainer – A.

BIG reg. : 79033021804
Lid KNGF-VVF-NVMT : 10274
AGB-code : 04 / 109014

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF-NL)

Directe toegang fysiotherapie

U heeft geen verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist. Natuurlijk kunt u eerst naar de huisarts gaan, zodat hij kennisneemt van uw gezondheidsprobleem, maar u hoeft dat niet te doen. De fysiotherapeut zal indien u daar toestemming voor geeft, de huisarts informeren.

Fysiotherapie en het zorgstelsel

Er zijn vele tientallen zorgverzekeraars die met elkaar vele honderden verschillende zorgpolissen maken en deze elk jaar weer veranderen. Aert Bakker heeft geen contract met geen enkele verzekeraar. Om te zien hoeveel u moet bijbetalen, kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren naar de vergoeding van ‘niet-gecontracteerde zorg’.

Op de pagina: www.defysiotherapeut.com , onder ‘goed verzekerd’ vindt u een overzicht van verzekeraars die manuele therapie en fysiotherapie deels ook zonder contract vergoeden.

Aert Bakker MSc. Manueel therapeut.
J.J. van Deinselaan 18 - 7541 BR Enschede