Skip to main content

Aert Bakker MSc. Manueel therapeut / Fysiotherapeut

Heeft u wel eens rugpijn?

Kennis over rugpijn en inzicht, hoe er mee om te gaan, geeft u zelfvertrouwen. U wordt de baas over uw rug en niet andersom! Minder ongemak, minder klachten en minder uitgaven/kosten voor uw gezondheidszorg. Daarom wil ik relevante fysiotherapeutische (manueeltherapeutische) kennis, buiten de zorgverzekeraars om, met u delen.

Naar de oorzaak van rugpijn en de juiste behandeling er van wordt veel onderzoek gedaan. Publicaties over rugpijn zijn talrijk. Een adequate aanpak van klachten is wat patiënten van ons, fysiotherapeuten, willen en wat de maatschappij van ons verwacht. Een slecht of te laat uitgevoerde (medische) behandeling is jammer genoeg een veel voorkomende oorzaak van chronische klachten. Het gevolg daar van is een stijging van uw kosten van de gezondheidszorg. Fysiotherapie en manuele therapie worden steeds minder vergoed.

Voorkómen is beter dan genezen. Een belangrijke rol van fysiotherapie is preventie. Preventie begint met kennis & inzicht. Inzicht in – hoe klachten kunnen ontstaan en – wat kun je er aan doen!

Aert Bakker heeft 45 jaar ervaring als fysiotherapeut en behandelt alle voorkomende klachten van het bewegingsapparaat, en is bijna 40 jaar werkzaam als manueel therapeut van nek- en rugpijnpatiënten, uiteraard volgens de huidige stand van de wetenschap.

Aert Bakker MSc. Manueel therapeut.
J.J. van Deinselaan 18 - 7541 BR Enschede