Tape technieken

1. McConnell Management bij Anterior Knee Pain.

McConnell Management bij Patellofemorale klachten. Het praktisch handelen bij patellofemorale klachten waaronder de toepassing van hulpmiddelen, het geven van specifieke oefentherapie en het toepassen van specifieke tapetechnieken met gebruikmaking van Leukotape P. Tapen wordt meestal geassocieerd met sport gerelateerde aandoeningen. Tijdens de cursus zal duidelijk worden dat tapen een techniek is, die met name ook in de reguliere fysiotherapeutische behandeling thuis hoort.

therapeutisch tapenDe kunst over verschillende behandelvaardigheden te beschikken, is een voorwaarde om sporters cq patiënten te kunnen behandelen. In deze cursus ligt de nadruk op het aanleren van de praktische vaardigheden. Alhoewel het niet voldoen­de is alleen de praktische vaardigheden te bezitten zonder te begrijpen wat er mee beoogd wordt en waarom. Met name het doel van de vaardigheden dient te worden begrepen. De cursusduur is één avond of middag van 4 uur.

We gebruiken bij deze cursus de hand-out;

* Patellofemorale klachten, Diagnostiek en Behandeling

2. Therapeutisch Tapen

Deze cursus is tot stand gekomen naar aanleiding van de veranderde visie op het effect van “tape-op-de-huid”. Met name uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de specifieke tape Leukotape P,  die aanvankelijk alleen voor gebruik op de knie was ontwikkeld, heeft geleid tot het “therapeutisch tapen” als  een conceptstrategie.

Het therapeutisch tapen moet gezien worden als een onderdeel van de therapie en als aanvulling op bestaande toepassingen van tape. De toepassingen vragen enige bekwaamheid in het werken met tape. Het principe van Therapeutisch Tapen is de beïnvloeding van het bewegingsgedrag zodanig dat er een direct functieherstel en/of pijnvermindering optreedt.

functioneel tapeDe cursus is ontwikkeld in 1995 door de zeer actieve inbreng van een groot aantal fysiotherapeuten. In de loop der jaren tot heden zijn vooral in de praktische zin door Aert Bakker en door de suggesties van cursisten, een aantal updates doorgevoerd. De cursusduur is twee avonden of middagen van 4 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het theoretisch kader besproken en de specifieke toepassingen van het bovenste deel van de romp en van de arm gedaan. De tweede bijeenkomst bestaat uit het doen van de technieken voor het onderste deel van de romp en van de benen.

We gebruiken bij deze cursus de module;  * Therapeutisch Tapen

Voor uitgebreidere info stuur een verzoek naar:  info@aertbakker.nl

Aert Bakker, MSc, MT, FT

Triathlontrainer – Licentie A

Oud-hoofddocent Saxion, AGZ, Fysiotherapie

Aert Bakker MSc. Manueel therapeut.
J.J. van Deinselaan 18 - 7541 BR Enschede