Manuele therapie

Een fysiotherapeut die een gespecialiseerde opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd is manueel therapeut. Specialist in het beoordelen en behandelen van houdings- en bewegingsproblemen van de rug, de nek, de armen en de benen. Binnen de manuele therapie is het behandelen van de kaakgewrichten een extra specialisatie evenals bij zuigelingen en kinderen (0-18 jaar) de behandeling van beweging-gerelateerde functiestoornissen van bovenste nekregio.

Anamnese

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.

Ook wordt gevraagd naar de algemene gezondheid, naar andere aandoeningen of ziektes en de behandeling daarvan. Werk- en privéomstandigheden zullen ook aan bod komen

Onderzoek

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueeltherapeut de houding en het bewegen beoordeelt en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoekt. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een hypothese ofwel behandeldiagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er een beweging gerelateerde functiestoornis is, die behandeld kan worden. Indien er geen behandelindicatie is, wordt de patiënt mogelijk geadviseerd naar een collega fysiotherapeut te gaan of naar de huisarts, of naar een specialist, bijvoorbeeld een orthopeed of een reumatoloog.

Behandeling

Als er behandeld wordt, dan zal deze behandeling tot doel hebben de beweging gerelateerde functiestoornis te verbeteren, evenals het optimaliseren van de houding en beweging tijdens activiteiten van het dagelijks leven en bij sport en recreatie.

Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties – in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd. Manipuleren is een beheerste, snelle korte beweging van een gewricht. Vaak gepaard gaand met een voelbare en hoorbare klik. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Voorafgaand aan de manipulatie worden enkele tests uitgevoerd. Het veilig handelen speciaal bij de technieken van de nekwervelkolom vergt grote deskundigheid en vaardigheid.

Effecten van manuele therapie zijn een verbetering van de beweeglijkheid en afname van de pijn en daardoor herstel van de normale functie.

Is de behandeling pijnlijk?

Het lichaam past zich voortdurend aan bij de actuele activiteit. Dat geldt voor onze gewrichten en voor de spieren. Na een nachtrust voelt men zich stijf. In beweging komen geeft dan wat rekkingspijn. Na wat langer te hebben gezeten, voelen de heupen of de rug vaak ook wat stijf en soms pijnlijk. Dus is dat bij de behandeling van spieren en gewrichten die al wat langer niet volledig hebben kunnen bewegen hetzelfde. Enige rekkingspijn is onvermijdelijk.

Resultaat

Na de behandeling, maar meestal ook al tijdens de behandeling, zal er opnieuw getest worden om te kunnen beoordelen of de behandeling succes heeft.

Aert Bakker MSc. Manueel therapeut.
J.J. van Deinselaan 18 - 7541 BR Enschede